જુના અને ફાટેલા જીન્સમાંથી બનાવો આ વસ્તુઓ

જુના અને ફાટેલા જીન્સમાંથી બનાવો આ વસ્તુઓ
12,085 views

છોકરાઓ હોય કે છોકરોઓ આજે બધા જ જીન્સ પહેરે છે. નવું જીન્સ હોય ત્યારે તો આપણે સારી રીતે પહેરીએ છીએ પણ જુનું થાય ત્યારે તેને ફેકવા લાગીએ છીએ. પણ તમને ખબર છે જુના જીન્સમાંથી પણ આપણે કેવી-કેવી વસ્તુઓ બનાવી શકીએ. બેગ આજકાલ જીન્સના બેગનો ક્રેઝ વધારે છે. મોટાભાગે ગર્લ્સ કોલેજમાં જીન્સ બેગ લઇ જતી હોય […]

Read More