ઝટપટ બનાવો પોટેટો ચિપ્સની સબ્જી

ઝટપટ બનાવો પોટેટો ચિપ્સની સબ્જી
6,693 views

સામગ્રી * ૩ કપ પોટેટોની લાંબી ચિપ્સ કરેલ, * ૧૧/૨ ટેબલ સ્પૂન ઓઈલ, * ૩ ટેબલ સ્પૂન કાજુના ટુકડા, * ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન આખુંજીરું, * ૧ ટેબલ સ્પૂન ખસખસ, * ૧ ટેબલ સ્પૂન તલ, * ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન હળદર, * ૧ ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું, * ૧ ટેબલ સ્પૂન સાકર, * ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ, […]

Read More

બનાવો બાળકો માટે બટાટા ચિપ્સનું શાક – જાણવા જેવું

બનાવો બાળકો માટે બટાટા ચિપ્સનું શાક – જાણવા જેવું
7,573 views

સૌપ્રથમ બટાટાની ચિપ્સને લોંગ કટ કરવી. ત્યારબાદ તેને ફ્રાય કરવી. બટાટા ની ચિપ્સ જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી ટળવી. શાક બનાવવા માટેની સામગ્રી * 2 ટી સ્પુન તેલ, * 3 ટી સ્પુન કાજુના ટુકડા, * 1 ટેબલ સ્પુન ખસખસ, * 1 ટેબલ સ્પુન જુરું, * 1 ટેબલ સ્પુન તલ, * ½ હળદર, […]

Read More