આ છે રહસ્યમય મોરાકી પથ્થર, જેણે જોવા તમે ચોક્કસ જશો!

આ છે રહસ્યમય મોરાકી પથ્થર, જેણે જોવા તમે ચોક્કસ જશો!
9,924 views

દુનિયાભરમાં એવા ઘણા રહસ્યો છે જે વણઉકેલ્યા છે. ઘણી શોધી અને રીસર્ચીસ બાદ પણ પૃથ્વી પરના અમુક રહસ્યોનો ઉકેલ થયો નથી. તેમાંથી જ એક છે આ ‘મોરાકી પથ્થર’. જોકે, લોકોને જયારે આવી જગ્યાઓ વિષે ખબર પડે ત્યારે તે અટ્રેક્શનનું કારણ બને છે અને લોકોમાં આવી વસ્તુ જાણવાનો ક્રેઝ વધે છે. સાઉથ આઈલેન્ડ ન્યુઝિલેન્ડ ના ઈસ્ટ […]

Read More