બનાવો ખાટી મીઠી ગુજરાતી ‘દાળ’

બનાવો ખાટી મીઠી ગુજરાતી ‘દાળ’
5,024 views

સામગ્રી * ૫ ટેબલ સ્પૂન તુવેર દાળ, * ૫ ટેબલ સ્પૂન ચણાની દાળ, * ૫ ટેબલ સ્પૂન ફોતરાવાળી મગની દાળ, * ૧ ટેબલ સ્પૂન અડદની દાળ, * ૧ ટેબલ સ્પૂન મગ * ૪ કપ પાણી, * સ્વાદાનુસાર મીઠું, * ૨ ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું, * ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન હળદર, * ૧ ટેબલ સ્પૂન ધાણાજીરું, * […]

Read More