રોમના આ ફુવારામાં લોકો નાખે છે પ્રત્યેક વર્ષે ૯ કરોડ રૂપિયા, જાણો કેમ?

રોમના આ ફુવારામાં લોકો નાખે છે પ્રત્યેક વર્ષે ૯ કરોડ રૂપિયા, જાણો કેમ?
9,596 views

જેટલું જાણવા ન મળે તેટલું ઓછુ. લોકો જેટલું નવું નવું જાણવાની ચાહત રાખે લોકોને તેટલું મળી જ જાય. એવામાં આજે અમે તમારા માટે એક નવો ટોપિક લાવ્યા છીએ. આપણા ભારતમાં એવા ઘણા બધા કુવાઓ અને બીજી જગ્યાઓ છે જ્યાં ઘાર્મિક કે અન્ય માન્યતા હોવાના કારણે લોકો સિક્કાઓ નાખે છે. પોતાની મનોકામના પૂરી થાય તે હેતુ […]

Read More

જાણો છો… નદી પાસેથી પસાર થતા કેમ નાખવામાં આવે છે તાંબાના સિક્કાઓ ?

જાણો છો… નદી પાસેથી પસાર થતા કેમ નાખવામાં આવે છે તાંબાના સિક્કાઓ ?
12,020 views

તમે જાણતા જ હશો કે લોકો યાત્રા કરતા સમયે બસ-ટ્રેનમાં બેઠા હોય ત્યારે નદી આવતા જ તેમાં સિક્કાઓ નાખે છે. આવું તમે ઘણીવાર જોયું હશે. મોટા મોટા જળાશયો એક પવિત્ર નદીઓમાં લોકો સિક્કાઓ નાખે છે. આ ભારતીય સંસ્કૃતિની એક પરંપરા પણ છે. આનું પહેલુ કારણ એ છે કે પ્રાચીન સમયમાં ચાંદી અને તાંબાના સિક્કા હતાં. […]

Read More