ગજબ!! આ છે દુનિયાનું એકમાત્ર એવું વૃક્ષ, જ્યાં ઉગે છે પૈસા…!!!

ગજબ!! આ છે દુનિયાનું એકમાત્ર એવું વૃક્ષ, જ્યાં ઉગે છે પૈસા…!!!
12,919 views

અહી દર્શાવેલ વૃક્ષ સાબિત કરે છે કે પૈસા ઝાડ પર ઉગે છે. આજે અમે તમને એવા વૃક્ષ વિષે જણાવવા ના છીએ જે કઈ સામાન્ય નથી. જનરલી દરેક વૃક્ષમાં ફળ, ફૂલ કે શાકભાજી ઉગતા હોય પણ આ વૃક્ષમાં ઉગે છે પૈસા જેણે જોઇને કોઈ પણ ચોંકી શકે છે. કોણ કહે છે કે પૈસા ઝાડમાં નથી ઉગતા. […]

Read More

Weird!! આ ગામ માં સ્ત્રી અને પુરુષો નથી પહેરતા કપડા??

Weird!! આ ગામ માં સ્ત્રી અને પુરુષો નથી પહેરતા કપડા??
15,246 views

પોશાક, ભોજન, સંસ્કૃતિ વગેરે અલગ અલગ દેશના લોકોનું અલગ હોય છે. જોકે, કોઈ પણ દેશ માટે સૌથી વધારે જો કોઈ વસ્તુ ઈમ્પોર્ટન હોય તો તે છે પોશાક. આજ પહેલા તમે ક્યારેય નહિ જાણ્યું હોય કે કોઈ ગામના લોકો કપડા વગરના નિર્વસ્ત્ર રહે છે રાઇટ? પણ આજે અમે જે જણાવશું તે ખરેખર ચોકાવનાર છે. વેલ, બ્રિટેનના […]

Read More