કડવું છે પણ આપણા દેશનું સત્ય છે

કડવું છે પણ આપણા દેશનું સત્ય છે
14,072 views

આ ઇન્ડિયા છે બોસ! * આપણે છોકરીના ભણતર કરતા વધારે ખર્ચો લગ્નમાં કરીએ છીએ. * આપણે એક એવા દેશમાં રહીએ છીએ જ્યાં પોલીસવાળા ને જોઇને સુરક્ષિત મહેસુસ કરવાની જગ્યાએ ગભરાઈએ છીએ. * IAS એક્ઝામ માં એક વ્યક્તિ ‘દહેજ’ : એક સામાજિક બુરાઈ’ પર નિબંધ 1500 માં સારામાં સારી રીતે લખી નાખે છે. બધાને પ્રભાવિત કરે છે […]

Read More