ઘરના આ ખૂણામા તિજોરી રાખવાથી તમારા ઘરમા છલકાશે ધનનો ભંડાર

આકાર અને નિરાકારની આ દ્વિધામા આપણને ક્યારેક કર્તવ્ય ભૂલાઈ જાય છે અને કયા સ્વરૂપને માનવુ કે પછી કેટલુ માનવુ એના જેવા હજારો સવાલો ઉદ્ભવે ત્યારે ત્યારે માનવનો પોતાનામાથી વિશ્વાસ ઓછો થતો હોય તેવુ લાગે છે પણ જો સમયાંતરે માનવજાતની જરુરિયાતો બદલાતી રહી છે પરંતુ જે મૂળભૂત જરુરિયાતો જેવી કે ઓક્સિજન અને પાણી અને ખોરાક વગેરે તો દરેક સમયે જરુરી રહ્યા જ છે આ સિવાય પણ આપણા જીવનમાં ઘણી એવી હકારાત્મક ઉર્જાની જરૂર હોય છે.

માટે આ જ રીતે માનવીને હકારાત્મક ઊર્જાની પણ જરુરિયાત કાયમ રહી જ છે માટે ઊર્જાના નિયમો ક્યારેક માનવીના મનમા ડરની ભાવના પણ આપે છે કારણ કે તેને સમજાવવાની માટેની રીતો અલગ અલગ છે જો વાસ્તુ નિયમોમા સહુથી ડરામણી દિશા મનાતી એવી દિશા એટલે નૈઋત્ય અને નૈઋત્ય દિશા વિષે બધાને મોટો ડર વ્યાપે છે.

માટે સૌપ્રથમ તો આ દિશાને સમજી લઈએ જો પશ્ચિમ અને દક્ષિણની વચ્ચેની દિશા એટલે નૈઋત્ય અને આ દિશા એટલે કે પવનની દિશા અને આ દિશા એટલે સૂર્ય આથમવાનો શરૂ થાય તે દિશા ગણવામાં આવે છે માટે આ દિશા એટલે ગુણની દિશા માટે માટે આ દિશા એટલે કે પૃથ્વી તત્વની દિશા અને જો પછી આ દિશા ખરાબ કેવી રીતે જો કોઈ પણ દિશાએ વિના આપણે જગતને પૂર્ણ પણે ઓળખી ન શકીએ.

જો તમારે આ દિશાનો પ્લોટનો ખૂણો કાટકોણ હોય તો તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને આ ખૂણા નેવુ અંશથી નાનો હોય તો તે ના જ હોવો જોઈએ અને વળી આ જગ્યાએથી પ્લોટ પશ્ચિમ કે દક્ષિણમા બહાર નીકળ્યો હોય તો એ પણ તે યોગ્ય ગણાતુ નથી અને નૈઋત્યમા ટોયલેટ આવેલુ હોય તો તે તેનાથી બીમારી આવે છે તેવી પણ વાત છે.

માટે આ દિશામાથી જો પવનો ઘરમા પ્રવેશે છે તો ત્યા તમારુ ટોયલેટ આવેલુ હોય તો તમારા ઘરમા શુદ્ધ હવા નહી આવે અને દૂષિત હવા એ બીમારી લાવવા સક્ષમ છે માટે આવુ જ આ જગ્યાએ રસોઈ ઘર હોય તો બનશે માટે આપણે ત્યા રસોઈમા વઘાર કરવાની પ્રથા છે માટે તેલ વાળી હવા એ તમારા શ્વાસમા જતા જ તકલીફ તો આવશે જ અને ઘરમા તમારે સહુથી નબળી વ્યક્તિને આની અસર પહેલા થશે.

માટે જો ત્યા તમારે દાદરો આવતો હોય તો તે પવનની ગતિમા અસર ઉભી કરે છે અને જો તિજોરી એ હમેશા નૈઋત્યમા દિશામાં રાખવી અને જે પણ ઘરની મુખ્ય વ્યક્તિ છે તેને હમેશા નૈઋત્ય દિશા તરફના આવેલા રૂમમા જ રહેવુ જોઈએ કારણ કે તેને આ દિશા એટલી પ્રભાવશાળી છે કે ત્યા રાખેલી તમામ વસ્તુનો પ્રભાવ પણ વધી જાય છે અને એટલા માટે જ આ દિશામા તિજોરી રાખવામા આવે તો તેમા તમારે ધનનો પણ વધારો સતત થશે.

Comments

comments


3,170 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − 3 =