1947માં ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલાની દુર્લભ તસવીરો, અચૂક શેર કરો

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

એક અંદાજ મુજબ, 2.50  કરોડ  હિંદુઓ, મુસલમાનો અને શીખો (1947-અત્યાર સુધી) તેમની  નવી માતૃભૂમિ સુધી પહોંચવા માટે સરહદો ઓળંગી. આ અંદાજો સ્થળાંતર વિસ્તારોમાં સામાન્ય અને વસ્તી વૃદ્ધિની ગોઠવણો સાથે 1941 અને 1951ના દાયકાઓના ગણતરીની સાથે સરખામણી પર આધારિત છે.

ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલા બાદ એક વિશાળ વસ્તી નવરચિત સ્ટેટ્સ (ભારત અને પાકિસ્તાન) વચ્ચે આવી. 7.249.000 હિન્દુઓ અને શીખો પાકિસ્તાન થી ભારત સુધી ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે 7.226.000 મુસ્લિમો ભારતથી પાકિસ્તાન આવ્યા હોવાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત સરહદો ઓળંગીને  5.5 લાખ લોકો પંજાબથી પાકિસ્તાનમાં સ્થાયી હતા અને આશરે 1.5 લાખો લોકો  સિંધ માં સ્થાયી થયા.

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably ShareIndia-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

India-Pakistan partition in 1947, rare photographs, invariably Share

સૌજન્ય

ઇન્ડિયા ટી.વી

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


6,623 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 + = 14