હિન્દુસ્તાની જુગાડમેંટની આગળ દરેક દેશની ટેકનોલોજી ફેલ છે!!

These-Crazy-Pictures-Show-That-Indians-Are-Pro-At-Jugaad-Just-Anywhere-Anytime

જાપાનની એક સાબુની ફેકટરીમાં એક

વાર ભૂલથી સાબુના પેકેટમાં સાબુ નાખવાનું

ભૂલાય ગયું.

.

.

.

હવે એ સાબુનું ખાલી પેકેટ માર્કેટમાં

પહોચી વળ્યું.

.

.

હવે પેકેટ ખાલી હોવાથી કંપનીએ

ગ્રાહકને પૈસા પાછા આપી દીધા.

.

.

આવી ભૂલ બીજીવાર ન થાય એટલા માટે કંપનીએ

60,00,000 રૂપિયા ખર્ચીને એક્સરે અને

સ્કેન કરવાના મશીન લગાવ્યા.” જેથી દરેક સાબુના

પેકેટનું ચેકિંગ થાય અને ખબર પડે કે તે ખાલી છે કે

ભરેલું.

.

.

આ જ ભૂલ એકવાર હિન્દુસ્તાન ની

એક ફેક્ટરીમાં થઇ.

.

.

ફરીવાર આ ભૂલ ન થાય એટલા માટે

ફેકટરીના માલિકએ પેકિંગ લાઈનની

છેલ્લી જગ્યાએ એક મોટો “6000 રૂપિયાનો

પંખો લગાવી દીધો.” જેથી જો સાબુનું પેકેટ

ખાલી હોય તો તે ઉડી જશે અને ભરેલ હોય

તો ફાઈનલ થઇ જાય.

.

.

તો જોયું, હિન્દુસ્તાની જુગાડમેંટની આગળ

દરેક દેશની ટેકનોલોજી ફેલ છે…

.

.

આપણા ભારત માટે આને

ચોકકસ શેર કરજો.

Comments

comments


9,495 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + 8 =