સ્પેલીંગની આ ભૂલો આપશે હસવાનો મૌકો, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

ભારતમાં ઘણા નાના અને મોટા શહેરોમાં ઠેક-ઠેકાણે તમને વિવિધ પ્રકારના સાઇનબોર્ડ લાગેલા જોવા મળશે. જોકે અંગ્રેજી બોર્ડ લખતી વખતે થતી સ્પેલીંગ મિસ્ટેક્સ ઘણા જ ભયંકર અને રમૂજી અર્થો જાહેર કરે છે. બીજી તરફ ઘણી જગ્યાએ વિચિત્ર પ્રકારના બોર્ડ જાણી જોઇને લગાવવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે તેમની જાણકારી આપવાની રીત તમને પેટ પકડીને હંસાવે તેવી હોય છે. જેમકે, એક રેલ્વે સ્ટેશન પર શૌચાલય પર લખેલું છે કે, ટબ અને બાલ્ટી સ્ટેશન માસ્ટર પાસે છે. અહીં આ જ પ્રકારની ફની તસવીરો રજૂ કરવામાં આવી છે.

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Will give you a chance to laugh spelling mistakes, it happens only in India

Comments

comments


5,819 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 − = 1