સૌથી નાનું અને સૌથી મોટું!

વિશ્વની સૌથી નાની મહિલા જ્યોતિ આમગે બ્રાહીમ ટોકીઓલ્લાહ ના પગ વચે બેસે છે જેઓ વિશ્વમાં સૌથી મોટા પગ ધરાવે છે .

બ્રાહીમ ટોકીઓલ્લાહ સૌથી મોટા બુટ પહેરે છે. જયારે જ્યોતિ અમગ માત્ર ૨ ફૂટ ઉંચાઈ ધરાવે છે અને એમના પગ 3.72 in લાંબા છે જે બ્રાહીમ ટોકીઓલ્લાહ ની સરખામણી માં ઘણા નાના દેખાઈ

23-19-08-article-2358060-1AB31B60000005DC-112_634x997

23-15-31-article-2358060-1AB31B64000005DC-757_634x423

23-19-18-article-2358060-1AB31B5C000005DC-795_634x1036

 

મોકલનાર વ્યક્તિ
Maharshi Bhavsar

Comments

comments


7,197 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + 3 =