સેન્સર બોર્ડે આ ૧૦ ભારતીય ફિલ્મો પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

બોલીવુડ વિશ્વમાં સૌથી મોટો ફિલ્મ ઉદ્યોગ છે. પરતું ભારતીય સેન્સર બોર્ડે જાતીયતા અને હિંસક સંબંધિત ફિલ્મો પર પ્રતિબંધ મુક્યો હતો. આ ફિલ્મોમાં સેક્સ, ઈસ્લામિક આંતકવાદ અને લેન્ગિક સામગ્રીને કારણે સેન્સર બોર્ડે બેન કરી હતી.

વોટર(૨૦૦૫)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

બેન્ડિટ ક્વીન (૧૯૯૪)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

બ્લેક ફ્રાઇડે (૨૦૦૪)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

ફાયર (૧૯૯૬)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

ફિરાક (૨૦૦૮)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

ગાંડુ (૨૦૧૦)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

કામસૂત્ર – અ ટેલ ઓફ લવ (૧૯૯૬)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

પારઝનીયા (૨૦૦૫)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

ધ પિન્ક મિરર (૨૦૦)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

પાંચ (૨૦૦૩)

Censor board bans the nine Indian films | Janvajevu.com

Comments

comments


8,631 views

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 + 2 =