સિંહ ની હંસી નિહાળો

ક્યારેય જોયો છે સિંહ ને આવી રીતે હસતા ? તો જુઓ અને મજા માણો.

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


7,102 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 4 = 7