સામેના વ્યક્તિની નજર અને નજરિયા ની વાત છે… !!

aid25984-728px-Think-for-Yourself-Step-01

અભિપ્રાય… (Opinion)

તમે પરસેવે રેબઝેબ છો, ખુબ તરસ લાગી છે
પણ ક્યાંય પાણી નહી મળે તેમ, એવામાં તમે
એક ઝાડના છાયાંમાં થાક ખાવા ઉભા રહો છો !
ત્યાં જ સામે થી એક મકાનના પહેલા માળની બારી ખુલે છે અને તમારી અને તે વ્યક્તિની આંખો મળે છે.
તમારી હાલત જોઇને તે વ્યક્તિ તમને પાણી જોઇએ છે?
તેવો ઇશારો કરે છે .

* હાલ તમને એ વ્યક્તિ કેવો લાગે* ?

—> આ તમારો પહેલો અભિપ્રાય છે

તે વ્યક્તિ નીચે આવવાનો ઇશારો કરીને બારી બંધ કરે છે. 15 મિનિટ થવા છતાંય નીચેનો દરવાજો નથી ખુલતો !

* હવે તે વ્યક્તિ પ્રત્યે તમારો અભિપ્રાય શો * ?

—> આ તમારો બીજો અભિપ્રાય છે .

થોડીવાર પછી દરવાજો ખુલે અને તે વ્યક્તિ એમ કહે કે ” મને વિલંબ થવા માટે માફ કરજો, પણ તમારી હાલત જોઇને મને પાણી કરતાં લીંબુનું સરબત આપવું યોગ્ય લાગ્યું માટે થોડી વધુ વાર લાગી “.

* હવે તે વ્યક્તિ વિષે તમારો અભિપ્રાય શો * ?

—> યાદ રાખજો કે હજુ તો પાણી કે શરબત કાંઇ મળ્યું નથી ને તમારો ત્રીજો અભિપ્રાય મનમાં જ રાખો.

હવે જેવું તમે સરબત જીભને લગાવો છો ત્યાં જ તમને ખ્યાલ આવે કે તેમાં ખાંડ જરા પણ નથી ! !!

* હવે તે વ્યક્તિ તમને કેવો લાગે * ???

એક સામાન્ય પ્રસંગ માં પણ જો આપણો અભિપ્રાય આટ્લો ખોખલો અને સતત બદલાતો હોય તો આપણે કોઇનો પણ અભિપ્રાય આપવાને લાયક સમજવા જોઈએ કે નહી ?

હકીકતે દુનિયા માં એટલું સમજાણું કે જો તમારી અપેક્ષાના ચોખટામાં બંધ્બેસતું વર્તન સામેની વ્યક્તિ કરે તો તે ‘સારી’, નહીં તો તે ‘ખરાબ’ !

—> બરાબર ને ???

Comments

comments


8,365 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + 5 =