સમજવા જેવી અને શીખવા લાયક ત્રણ વસ્તુઓ

635904914280586523-333367184_life-08

*  ત્રણ વસ્તુઓ જિંદગીમાં એકવાર જાય, પછી ક્યારેય નથી આવતી
– સમય
– શબ્દ
– તક

*  ત્રણ વસ્તુઓ કે જેણે ક્યારેય ખોવી ના જોઈએ…
– શાંતિ
– આશા
– પ્રમાણિકતા

*  ત્રણ વસ્તુઓ કે જે અચોક્કસ છે…
– સપનાઓ
– સફળતા
– ભવિષ્ય

*  ત્રણ વસ્તુઓ કે જે લોકો નું ઘડતર કરે છે…
– મહેનત
– શિસ્ત
– બોલી

*  ત્રણ વસ્તુઓ કે જે લોકો નો નાશ કરે છે…
– દારૂ
– ઘમંડ
– ગુસ્સો

*  ત્રણ વસ્તુઓ કે જે એકવાર જાય છે અને પાછી મેળવવી મુશ્કેલ છે…
– સન્માન
– વિશ્વાસ
– દોસ્તી

*  ત્રણ વસ્તુઓ કે જે જિંદગી માં ક્યારેય નાપાસ નથી થતી…
– સાચો પ્રેમ
– નિર્ણય
– માન્યતાઓ

Comments

comments


10,567 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 + = 3