શું તમે રસોઈના આ અદભૂત ઉપકરણોને ક્યારેય જોયા છે?

અત્યારના મોર્ડન જમાનામાં રસોઈ બનાવવા માટે ડીઝાઇનર્સ સર્જનાત્મક ટ્વિસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આજે અમે તમને કિચનમાં ઉપયોગી થતા વિવિધ પ્રકારના ઉપકરણો (ગેજેટ્સ) વિષે જણાવવાના છીએ. આ ગેજેટ્સના સંગ્રહથી તે ફક્ત ખુશી જ નહિ, પણ હોઠોમાં સ્માઈલ પણ આપે છે. જુઓ, ક્યારેય ન જોયા હોય તેવા રસોઈના આ અદભૂત ઉપકરણોને….

‘હેજહોગ’ ચીઝ ખમણવા માટે

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘બ્લડ સ્પ્લેશ’ શાકભાજી કાપવાનું બોર્ડ અને ચમચો મુકવાનું સ્ટેન્ડ

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘કૂલ જ્વેલ્સ’ બરફ જમાવવાની ટ્રે

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘મિસ્ટર. ટી’ ચાના કપમાં મુકવાનું ઇન્ફયુઝર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘નેસ્સી’ સૂપમાં નાખવાનો ચમચો

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘ફેરી સિલિકોન’ બાફવા માટે વપરાતું ઢાંકણ

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘સ્પાર્ટન્સ’ છરી (ચાકૂ) નું હોલ્ડર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

ડિઝાઈન વાળું વેલણ

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘શાર્કી’ ચાના કપમાં મુકવાનું ઇન્ફયુઝર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

પાંચગણું કાપનાર ધારદાર કાતર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘જાદુઈ લાકડી’ સલાડમાં મીઠું નાખવા માટે

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

ચાના કપમાં તળિયે સુધી પહોચે તેવું ઇન્ફયુઝર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

હાથના મોજાની જેમ બનાવેલ બરફ લેવાનો ચીપિયો

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘પાન્ડા’ ટોસ્ટમાં ડીઝાઇન આપવાનું સ્ટેમ્પ

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

ખોપડી આકારમાં ઇંડા બાફવાના બીબા

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

આ છે પિઝ્ઝાને કાપવાની કાતર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

તોપ આકારનું પોપકોર્ન મેકર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘હોટ મેન’ રસોઈ બનાવતા સમયે વાસણ મૂકવા માટે લોઢાની તિરપાઇ અથવા બ્રેકેટ

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘જોસ’ છરીને ચોખ્ખી (સાફ) કરવાનું શાર્પનર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘માનાટી’ ચાના કપમાં મુકવાનું ઇન્ફયુઝર

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

શાર્ક આકારની સુશી પ્લેટ

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

ડાયનાસોર આકારનો ચમચો

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

‘બ્રેઈન ફ્રિઝર’ આઇસ ક્યુબ બીબા

25 of the coolest kitchen gadgets youve ever seen | janvajevu.com

Comments

comments


18,979 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 2 = 4