શું તમારા ઈ – મેઈલમાં નકામો કચરો છે ? તો દુર કરો

શું તમારા ઈ - મેઈલમાં નકામો કચરો  છે ? તો દુર કરો

આ સૌ કોઈ ની સમસ્યા છે! આપણા માટે કામના ન હોઈ કે આપણે જે ઇ – મેલ મેળવાની ક્યારેય ઈચ્છા દર્શાવી ન હોઈ તેવા અનસોલીટેડ ઇ – મેલ ને સ્પામ કે જંક મેઈલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

તમે જીમેઇલનો ઉપયોગ કરતા હોઈ તો તેમાં ડાબી તરફની પેનલમાં ૭ સ્પામનું ફોલ્ડર તપાસશો તો તેવા સંખ્યાબંધ મેઈલ્સ મળી આવશે જે તમારા કામના નહિ હોઈ અને જીમેઈલ્સની સિસ્ટમે તેને આપોઆપ ફિલ્ટર કરીને ઈનબોક્સ થી દુર રાખ્યા હશે. આપણે અનેક જગ્યાએ આપણા  ઇ – મેઇલ ની લ્હાણી કરતા હોઈએ છીએ, ક્યારેક પેટ્રોલપંપ પર કે કોઈ એક્ઝીબીશનમાં ઇનામી ડ્રોની લાલચે આપને કુપન ભરીને તેમાં ઇ – મેઇલ એડ્રેસ આપતા હોઈએ છીએ. આ બધામાંથી કોઈ પણ જગ્યાએથી આપણુ ઇ – મેલ લીન્ક થઇને સ્પેમર્સના હાથમાં આવી શકે છે.

શું તમારા ઈ - મેઈલમાં નકામો કચરો છે ? તો દુર કરો - Janva Jevu

આપણે માટે નકામાં હોઈ તેવા વાંરવાંર આવી પડતા મેઈલ્સને કેવી રીતે દુર કરવા ? આના બે –ત્રણ રસ્તા છે.

આપણને જે ચોક્કસપણે બિનજરૂરી લાગે તે ઇ – મેલને, ફકત તેની આગળના ચેક્બોકસની મદદથી સિલેક્ટ કરીને એટલે મથાળાના વિકલ્પો બદલાય છે. હવે તેમાં રીપોટ સ્પામ એવો એક વિકલ્પ જોવા મળશે. એ બટન ક્લિક કરતા, આપણને સીલેક્ટ કરેલો મેઈલ જીમેઇલની સીસ્ટમમાં સ્પામ નોંધાઈ જાઈ છે અને આપણા ઇન્બોકસમાં ડીલીટ થઇ જાઈ છે, અને એક જ અડ્રેસ પરથી આપણને વારંવાર ઈ – મેઈલ આવતા હોય, અને ત્રણ ચાર દિવસ પણ લાગી શકે છે. આપને ઈ-મેઈલ ઓપન કરીને તેમાં નીચે આપેલી અનસબ્સ્ક્રાઇબની લીંક પર કિલક કરીને પણ આપણને આવતા ઈ – મેઈલ અટકાવી શકીએ છીએ.

શું તમારા ઈ - મેઈલમાં નકામો કચરો છે ? તો દુર કરો - Janva Jevu

બીજો, વધુ સચોટ રસ્તો એ ચોક્કસ એડ્રેસ પરથી આવતા ભવિષ્યના તમામ ઈ–મેઈલ માટે એક ફિલ્ટર સેટ કરી, તેને એ મેઈલ આવે એ સાથે તેને આપોઅપ ડીલીટ કરવાનું સેટિંગ કરી શકાય છે.

આ ઉપરાંત, વનમાંગેલા ઈ–મેઈલ જોવા મળે તો તેને નિયમિત રીતે સ્પામ તરીકે રીપોર્ટ કરવાની કે અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરવાની ટેવ કેળવશો તો તમારું ઇન્બોકસ હમેંશા ચોખ્ખુંચણાક રહેશે!

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


5,099 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = 6