શું અનમોલ વિચારો લખ્યા છે કોઈએ, વાંચો હાર્ટ-ટચિંગ લાઈન્સ

Girl-in-Nature-HD-Wallpapers

*  તરસ લાગી’તી ગજબ ની….

પણ પાણીમાં ઝેર હતું….

પીવ તો મરી જાત અને, ન પીવ તો પણ મરી જાત…!!

*  બસ આ જ બાબતો નો જિંદગી ભર હલ ન થયો

નો ઊંધ પૂરી થઇ કે, ન ખ્વાબો મુકમ્મલ થયા.

*  સમયે કહ્યું…. કાશ! થોડી વધારે ધીરજ હોત

ધીરજે કહ્યું…. કાશ! થોડો વધારે સમય હોત…

*  સવારે સવારે ઉઠવું પડે છે સાહેબ કમાવવા માટે…..

આરામ કમાવવા નીકળ્યો છુ આરામ છોડીને.

*  ‘હુનર’ રસ્તાઓમાં પ્રદર્શન થાય છે અને ‘કિસ્મત’ મહેલોમાં રાજ કરે છે.

*  “શિકાયતો તો ઘણી છે એ ઝીંદગી તારી સાથે”

પણ ચુપ એટલા માટે છુ એ જિંદગી કે…

“જે તે મને આપ્યું છે એ પણ બધાના નસીબમાં

નથી હોતું…”

*  અજીબ સોદાગર છે આ સમય પણ…!!

જુવાની ની લાલચ આપીને બાળપણ લઇ ગયું….

*  રોજ કામે થી ઘરે પાછો ફરું છુ… દરરોજ પાકી અને હારીને,

આજસુધી ખબર નથી પડી કે જીવવા માટે કામ કરું છુ કે પછી કામ માટે જીવું છુ…

*  જયારે લાગ્યા પૈસા કમાવવા ત્યારે,

ખબર પડી કે શોખ તો માં-બાપના પૈસાથી પુરા થાય છે,

પોતાના પૈસાથી તો ફક્ત જરૂરતો જ પૂરી થાય છે.. !!

*  માચીસ ની જરૂરત અહી કોઈને નથી…

અહી આદમી આદમી થી બળે છે…!!

Comments

comments


10,385 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − = 3