કૈક નવું

421525_293772744019318_690260997_n

વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ !!
“આપણી ફેન કલબના બેન “સ્નેહલ બેન પટેલ” દ્વારા બનાવેલ એક અદભૂત કૃતિ !! ખબર પડી શું છે ? પીસ્તા ના ફોતરાને કલાત્મક રીતે ગોઠવીને એક અદભૂત શો પીસ બનાવેલું છે !!”

છે ને અદભૂત ! ગમે તો સ્નેહલબેનનો ઉત્સાહ અચૂક વધારજો!!

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


7,930 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − = 2