વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફરોએ ક્લિક કરી હાથીઓની આ Amazing તસવીરો

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

એશિયન અને આફ્રિકન હાથીઓ

હાથીઓની પ્રજાતીમાં એશિયન હાથીઓ અને આફ્રિકન હાથીઓની પ્રજાતીનું જ અસ્તિત્વ ટકેલું છે. આફ્રિકન હાથીઓના કાન ઘણા મોટા હોય છે અને આ પ્રજાતીના નર અને માદા બંને હાથીઓના મોટા દાંત હોય છે. એશિયન હાથીઓના કાન નાના હોય છે અને માત્ર નર હાથીઓના જ દાંત હોય છે. વિશ્વમાં પહેલા 350 થી વધારે પ્રજાતીઓના હાથીઓ જોવા મળતા હતા. જોકે હવે આ પ્રજાતીઓમાંથી માત્ર 2 જ પ્રજાતીઓના હાથીઓ પોતાનુ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવામાં સફળ રહ્યાં છે.

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

The Amazing photographs of elephants around the world, click photographar

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


5,027 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − 2 =