વાહ, પીન્ટુડા….

Gujarati Jokes | Janvajevu.com

Vah Pintuda……..

પીન્ટુ: પપ્પા હું તમને કઈક

કેવા માંગુ છું.

પપ્પા : હા બોલ,

પીન્ટુ : પ્રોમીસ કરો તમે ગુસ્સે નહિ થાઓ.!!

પપ્પા : જલ્દી બોલ નઈતો હમણા

અવળા હાથની એક ખાઇશ..

પીન્ટુ : મારા ફેસબુક ના ૧૦ ફેક એકાઉંટ છે.

પપ્પા : તો નાલાયક, મને કેમ કહે છે?

પીન્ટુ : એ જે સરિતા ભાભીને તમે ૧૦ દિવસથી પાર્ક માં બોલાવો છો અને એ નથી આવતા, તે હુંજ છું.!!

Comments

comments


11,427 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 3 = 2