મોબાઇલ ઉપર લાંબી વાતો કરતા પહેલા જાણીલો…

મિત્રો, આમ તો બધાને ખબર જ છે કે મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી આપણા સ્વાસ્થ્ય પર ઘણુ નુકશાન થાય છે, પણ આજના જમાના પ્રમાણે આપણે તેનો ઉપયોગ એકદમ બંધ કરવો શક્ય નથી, પણ મિત્રો આપણે મોબાઇલનો બને તેટલો ઓછો ઉપયોગ કરીને પણ મોટા નુકશાનથી બચી શકિયે છીયે.

એક મેસેજ કે જેનાથી કદાચ આપણને વધારે માહિતી મળે શકે.

બે મોબાઇલની વચ્ચે એક ઇંડાને રાખીને, બને મોબાઇલ વચ્ચે કોલ ચાલુ કરવામા આવ્યો અને જે લગભગ ૬૫ મિનિટ ચલાવ્યો. શરુઆતની ૧૫ મિનિટ કંઇ ખાસ ફર્ક ના દેખાયો. ૨૫ મિનિટ પછી ઇંડુ ગરમ થવા લાગ્યુ. ============(images)========== ૪૫ મિનિટ પછી ઇંડુ લગભગ એકદમ ગરમ થઇ ગયુ. અને ૬૫ મિનિટ પછી આ ઇંડુ ખાવા લાયક થઇ ગયુ.  મિત્રો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, મોબાઇલના સીધા રેડિયેશનમા એટલો પાવર હોય છે કે તે ઇંડાની અંદર રહેલા પ્રોટિનને બદલી શકે છે તો જરાક વિચાર કરો કે તમારા મગજમા રહેલા પ્રોટિનની એ શું હાલત કરી શકે જ્યારે તમે બહુ લાંબી વાતો તમારા મોબાઇલથી કરો છો?  તો મિત્રો, Please તમારા મોબાઇલથી લાંબી વાતો કરવાનુ Avoid કરો અને આ વાતથી તમારા સ્નેહિઓને પણ વાકેફ કરો.

એક પ્રયોગ કે જે ૧ ઇંડા અને ૨ મોબાઇલનો ઉપયોગ કરીને કરવામા આવ્યો હતો.જે લગભગ ૬૫ મિનિટ ચાલ્યો હતો અને તેનુ પરીણામ તમે નીચે જોઇ શકશો. બે મોબાઇલની વચ્ચે એક ઇંડાને રાખીને, બને મોબાઇલ વચ્ચે કોલ ચાલુ કરવામા આવ્યો અને જે લગભગ ૬૫ મિનિટ ચલાવ્યો.

શરુઆતની ૧૫ મિનિટ કંઇ ખાસ ફર્ક ના દેખાયો.
૨૫ મિનિટ પછી ઇંડુ ગરમ થવા લાગ્યુ.
૪૫ મિનિટ પછી ઇંડુ લગભગ એકદમ ગરમ થઇ ગયુ. અને ૬૫ મિનિટ પછી આ ઇંડુ ખાવા લાયક થઇ ગયુ.મિત્રો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, મોબાઇલના સીધા રેડિયેશનમા એટલો પાવર હોય છે કે તે ઇંડાની અંદર રહેલા પ્રોટિનને બદલી શકે છે તો જરાક વિચાર કરો કે તમારા મગજમા રહેલા પ્રોટિનની એ શું હાલત કરી શકે જ્યારે તમે બહુ લાંબી વાતો તમારા મોબાઇલથી કરો છો?

મોબાઇલ ઉપર લાંબી વાતો કરતા પહેલા જાણીલો...

તો મિત્રો, Please તમારા મોબાઇલથી લાંબી વાતો કરવાનુ Avoid કરો અને આ વાતથી તમારા સ્નેહિઓને પણ વાકેફ કરો.

Comments

comments


6,296 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = 14