ભારત નો એકમાત્ર સ્થળ જ્યા મળે છે ઉત્તર, દક્ષીણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ “ડાઈમંડ ક્રોસિંગ”

શુ તમે જાણો છો? શા માટે નાગપુરને શૂન્ય માઇલ કહેવામાં આવે છે  કારણ કે. આ ભારત નું એકમાત્ર શહેર છે જ્યાં ઉત્તર, દક્ષીણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ જોડાઈ છે.

આ પોઈન્ટ ને ભારતીય રેલવે દ્વારા ડાયમંડ ક્રોસિંગ નામ અપાયું છે કારણ કે અહિયાં થી ભારત ઉત્તર થી દક્ષીણ અને પૂર્વ થી પશ્ચિમ પાર કરે છે.

પૂર્વ-પશ્ચિમ લાઇનમાં મુંબઇ-હાવડા મુખ્ય લાઇન અને ઉત્તર-દક્ષિણ લાઈનમાં ઉધમપુર અને કન્યાકુમારી મુખ્ય રેખા છે.

India is the only place where North, South, East and West "daimanda Crossing"

Comments

comments


5,497 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 × 6 =