જાણો ભારત નાં ફોટોઝ વિષે

જ્યારે આપણે ફરવા માટેના પ્લેસની વાત કરી રહ્યા હોઇએ છીએ ત્યારે આપણે કેટલીક ખાસ જગ્યાઓને તો માનીએ છીએ અને ત્યાંની માહિતિ પણ ધરાવીએ છીએ. તેની સુંદરતાને કારણે તે પ્લેસ ભારતમાં ખાસ નામ કમાઇ ચૂક્યા છે. અહીં આવીને ટૂરિસ્ટ પોતાને શાંત રાખી શકે છે અને આહ્લાદકતાનો અનુભવ પણ કરી શકે છે.

આજે અહીં એવા કેટલાક પ્લેસના ફોટોઝને વિશે વાત કરવામાં આવી રહી છે જે વિદેશી મીડિયા વિશ્વમાં ક્યારેય બતાવશે નહીં. કઇ છે આ આ ખાસ પ્લેસ જે આપણા ભારતમાં જ આવેલી છે.

THE LAND OF WARRIORS AND CITY OF LAKES – UDAIPUR.

Photos of India, foreign media will not show in the world everINDIA’S ANSWER TO SYDNEY OPERA HOUSE – LOTUS TEMPLE.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

KASHMIR – THE PARADISE ON EARTH.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

YAMUNA EXPRESS WAY – DELHI – AGRA.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

INDIA’S FORMER SUMMER CAPITAL.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

SABARMATI RIVERFRONT – AHMADABAD.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

INDIA’S PRIDE – REPUBLIC DAY PARADE – NEW DELHI.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

BANDRA-WORLI SEA LINK.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

INDIA’S OLD AND JOYFUL CAPITAL – KOLKATA.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

GOD’S OWN COUNTRY – KERALA.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

CHARMINAR IN INDIA’S HEARTLAND CITY – HYDERABAD.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

THE PRIDE OF INDIA’A NORTHEAST – GANGTOK.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

HIGHWAYS IN CHENNAI.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

CHATRAPATI SHIVAJI INTERNATIONAL AIRPORT , MUMBAI.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

MEHRANGARH FORT , JODHPUR.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

JAL MAHAL – JAIPUR.

Photos of India, foreign media will not show in the world ever

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


5,244 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − = 4