ફેસબુક પર એક વધુ લીંગ કેટેગરીનો ઉમેરો

Facebook add link categories

ફેસબુક પર જાતીની પસંદગી માટે 58 કેટેગરી છે. હવે તેમાં એક વધુ કેટેગરીનો ઉમેરો કરાયો છે. આ કેટેગરીમાં પોતે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ટાઈપ કરવાનો હોય છે. ફેસબુક ફિલ ઈન ધ બ્સેન્ક કેટેગરી આપવામાં આવી છે. જો તમે તમારી જાતને સ્ત્રી કે પુરુષ પૈકી એકેયમાં ન હોવાનું માનતા હોવ તો આ કેટેગરીમાં તમારી મરજી પ્રમાણે લખાણ મૂકી શકો છો.

ફેસબુકના સોફ્ટવર એન્જિનિયર અરી ચિવુકુલા ટ્રાન્સજેન્ડર છે. ફેસબુક પ્રોફાઈલ ફોર્મ ભરતી વખતે તેમના જાતિ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. આ બાબતે ધ્યાન પર આવ્યા પછી ફેસબુક જાતિ અંગેની કેટેગરીમાં વધુ એક વિકલ્પની સુવિધા પૂરી પાડી છે. અગાઉ 2014માં ફેસબુકે પુરુષ અને સ્ત્રી ઉપરાંત એન્ડ્રાઝાયન, જેન્ડર ફલ્યુઈડ, ઈન્ટરસેક્સ જેવા12 જેટલા વિકલ્પ પૂરા પાડયાં હતાં

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


4,189 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 × = 12