પ્રેમમાં પ્રેમી કંઇ પણ કરી છૂટે છે તેનું આ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ

Lover of love do anything to get rid of what a living example

પ્રેમમાં લોકો કંઇ પણ કરી શકે છે એવું તો તમે સાંભળ્યું હશે. આ કહેવતને લિયોનાર્ડો અને વિક્ટોરિયા નામનાં પ્રેમીએ બ્રાઝિલમાં સાબિત કરી હતી. આ પ્રેમીએ  શ્વાસ થંભી જાય તેવા 2769 ફૂટની ઊંચાઈ એ લટકીને ફોટા પડાવ્યા હતા.

Lover of love do anything to get rid of what a living example

Lover of love do anything to get rid of what a living example

Lover of love do anything to get rid of what a living example

Lover of love do anything to get rid of what a living example

Comments

comments


24,609 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + 7 =