પોલીસ અને પત્ની સાથે કેટલું પણ કેમ ન ઝઘડીએ જીતવું નામુમકીન છે

d0ea2d1a2984fcffb0ac543b7cdd6f9b

પોલીસ અને પત્ની ની 12 સમાનતાઓ :~

* નો આની સાથે દુશ્મની સારી કે નો આની સાથે દોસ્તી.

* આની સાથે સારી રીતે રહેવું મજબૂરી છે.

* આ બંનેનો મૂડ ક્યારે ખરાબ થઈ જાય એ કોઈ જ ન જાણી શકે.

* જો એ પ્રેમથી વાત કરે તો એલર્ટ થઇ જવું.

* બંને જ ખતરનાક ઘમકીઓના ગોળા છોડે છે.

* ઝઘડો કરતા સમયે આ બંને સાથે જીતવું મુશ્કિલ જ નહિ, નામુમકીન છે.

* પાછલો હિસાબ આ બંને કોઈ સંજોગોમાં નથી ભૂલતા.

* પોતાનો રાઝ ક્યારેય ન ખોલે.

* આને જબરદસ્તી બીજા પાસેથી પોતાના વખાણો જોઈએ.

* સાંભળે ભલે તમારું પણ એને જે કરવું હોય તે જ કરીને જંપે.

* બંને જ દાદાગીરીથી કામ કરે અને કરાવે.

* આ બંનેની નજર હંમેશાં તમારા ખિસ્સામાં જ હોય છે.

સો…. ભાઈઓ આ બંનેથી એલર્ટ જ રહેવું.

~ સુચના જનહિતમાં જારી…!! ~

Comments

comments


16,764 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = 8