દુનિયામાં આ વાત ખુબજ મુશ્કેલ છે…

દુનિયામાં ૩ વાત સૌથી મુશ્કેલ છે.

૧. તમે તમારા વાળ ગણી ના શકો.

૨. સાબુથી તમે તમારી આંખને ના ધોઈ શકો.

૩. જયારે તમારી જીભ તમારા મોઢાની બહાર હોય ત્યારે તમે કદી શ્વાસ ના લઇ શકો.

વાહ,,,,

મેં કહ્યુ અને તમે ટ્રાય પણ કરવા લાગ્યા!!
મજાકની પછી કઈ હદ હોય! :):):)

હવે, મહેરબાની કરીને તમારી જીભને અંદર લઇ લ્યો, અને લાઈક કરી મિત્રોને શેર કરી તમારા જેવો અનુભવ કરાવો ખી..ખી..ખી..

Comments

comments


9,367 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 × = 9