જોક્સ : લગ્નનાં વીસ વર્ષ બાદ પતિને કોઈએ પૂછ્યું કે….

Thinking_Face_Emoji

ભારતમાં ૧૦૦૦ છોકરાઓ પર ૯૪૩ છોકરીઓ નો ratio છે..

મતલબ ૫૭ છોકરાઓ લગ્ન વગર જ રહે છે….

અને આ ૫૭ છોકરાઓ જ આગળ જઈને અબ્દુલ કલમ, બાજપાઈ, રતન ટાટા અને મોદી બને છે…

બાકીના ૯૪૩…. કુકરની ૩ સીટી વાગ્યા બાદ

ગેસ બંધ કરી દે છે…..

*********************************

જરૂરી નથી કે થાંભલા સાથે ભટકાય

એ દારૂડિયો જ હોઈ,

ટ્વીટરીયો,

ફેસબુકીયો કે પછી

વોટ્સએપીયો પણ હોઈ શકે!!

*********************************

મોમ :- જા, કિચનમાં જઈને પ્લેટ લઇ આવ.

ગર્લ :- મોમ, નથી દેખાતી, ક્યાં મૂકી છે?

મોમ :- ગેસ ચાલુ કરીને મોબાઇલ માં આગ લગાવી દે

…. પછી જાતે જ દેખાઈ જશે.

*********************************

એક દિવસ એક ચાવાળો બેભાન થઈ ગ્યો….

.

.

કેમ??

.

વિચારો…

.

આલિયાએ એને કીધું કે …..

.

.

.

…. કાલથી મારી ચા ને ઈસ્ત્રી કરીને લાવજે…

….મારેય કડક ચા પીવી છે….

*********************************

લગ્નનાં વીસ વર્ષ બાદ પતિને કોઈએ પૂછ્યું કે વીસ વર્ષના લગ્નજીવન બાદ હવે તમને શું અપેક્ષા છે??

પતિ: બસ એક વાર એ પંડિત મળી જાય કે જેણે ગ્રહ મેળવ્યા હતા..

*********************************

ચેનલ નું નામ Life Ok

અને આખો દિવસ બતાવે છે

સાવધાન ઇન્ડિયા….

તો સાલાઓ આનું નામ

Life Is Not Ok

રાખતા કેમ નથી….

Comments

comments


10,985 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 4 = 5