જુઓ… વિશ્વભરની પર્સ્પેક્ટિવ ફોટોગ્રાફી, જે તમારો દૃષ્ટિકોણ બદલી નાખશે.

perspective26

પર્સ્પેક્ટિવ ફોટોગ્રાફી ખરેખર ખુબ જ સુંદર છે. તમને આ જોવા માં ભ્રમ પણ લાગી શકે છે. જોવામાં આ ફોટોગ્રાફી ખુબ નજીક અને વાસ્તવિકતા થી દૂર લાગશે. આ ફોટોઝ તમારો દૃષ્ટિકોણ બદલી નાખશે. તમે આ ટેકનિકને મોટા ભાગની ફિલ્મોમાં અને ફોટોગ્રાફીમાં જોઈ હશે. જુઓ આ ફોટોઝને..

forced-perspective-photography (31)

forced-perspective-photography (33)

forced-perspective-photography (41)

forced-perspective-photography (5)

forced-perspective-photography (10)

forced-perspective-photography (12)

perspective9

perspective20

perspective25

forced-perspective-photography (13)

forced-perspective-photography (14)

forced-perspective-photography (20)

forced-perspective-photography (21)

forced-perspective-photography (22)

forced-perspective-photography (25)

forced-perspective-photography (26)

Comments

comments


14,944 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + = 5