જુઓ માથાભારે માણસ ની કરામત

તમે કેટલા અદભુત ટેલેન્ટ જોયા હશે, પણ આ ટેલેન્ટ કઈક અલગ જ છે. કેવિન શેલી માત્ર એક જ મિનીટ માં કપાળ દ્વારા શૌચાલયની સીટ 30 સેકન્ડ માં 32 તોડી શકે છે. ગીનીસ વલ્ડ રેકોર્ડ માં તેમનું નામ નોધાયું છે.

પાઈન બોર્ડ તોડવી: કેવિન શેલી (લાકડા નું બોર્ડ) કપાળ દ્વારા એક બોર્ડ સાથે 32 1x12x12 ઇંચ સફેદ પાઈન બોર્ડ તોડી શકે છે.

ટોયલેટ ઢાંકણ બ્રેકિંગ: તે માત્ર 1 જ મિનિટમાં કપાળ દ્વારા 46 ઢાંકણ તોડી શકે છે.aaa

https://www.youtube.com/watch?v=wftuosM4KIk&t=90

Comments

comments


9,313 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = 10