જીવનમાં ઉતારવા જેવી જરૂરી બે વાતો

shutterstock_176813414

*  બે વસ્તુ માટે મરો – મિત્ર, દેશ

*  બે વ્યક્તિની મશ્કરી ન કરો – અપંગ, ગરીબ

*  બે વ્યક્તિથી દુર રહો – અભિમાન, ખોટો દેખાવ

*  બે વાતથી હંમેશાં બચો – આપણા વખાણ, બીજાની નિંદા

*  બે વસ્તુને વિક્સાવો – બુધ્ધિ, શરીર

*  બે વાતોમાં અડગ રહો – સત્ય, અહિંસા

*  બે વસ્તુ પર કાબુ રાખો – ટેવ, ગુસ્સો

*  બે વસ્તુ યાદ રાખી શાંતિથી જીવો – રોવું નહિ, ઝઘડવું નહિ

*  બે વસ્તુ કોઈની રાહ જોતી નથી – સમય, મરણ

*  બે વસ્તુને દુશ્મન માનો – આળસ, વ્યસન

*  બે વસ્તુને વિકસાવો – બુદ્ધિ, શરીર

*  બે વાત કદીના ભૂલો – ઉપકાર, ઉપદેશ.

Comments

comments


11,233 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = 25