ગુરુનું મહત્વ

Jupiter's importance

દસ વરસના એક છોકરાનો ડાબો હાથ કોઈ અકસ્માતમાં ચેક ખભામાંથી કપાય ગયો હતો. એ છોકરાને જુડો શીખવાની ખુબ જ ઈચ્છા હતી. જુડો એટલે સ્વરક્ષણ માટેની કરાટે પ્રકારની એક કળા. પોતાનો કપાયેલો હાથ જોઈ બધા શીખવાની ના પડશે તો ? એવો ભય એને સતાવતો હતો. એક દિવસ હિંમત ભેગી કરીનેએ જુડો શીખવા એક ચાઇનીસ સેન્સુઈ (ગુરુ ) પાસે ગયો. પોતાના મનની વાત કરી. ગુરુ એ એના કપાયેલા ડાભા હાથ સામે જોઈ ઘડીક વિચાર કર્યો પછી એને જુડો શીખવાની હા પડી. બીજા દિવસથી જ એને હાજર થઇ જવાનું પણ કહી દીધું.

છોકરો ખુબજ ધગશવાળો હતો. પ્રથમ દિવસ થી જ એ ધણી બધું ફટાફટ શીખવા માંડ્યો. પરંતુ ત્રણ મહિના પછી ગુરુએ એને બીજા વિદ્યાર્થીઓથી અલગ પડી દીધો. હવે ગુરુએ ફક્ત એકજ દાવ શીખવવાનું નક્કિ કર્યું. અન્ય વિદ્યાર્થીઓ ધના અલગ અલગ દાવપેચ શીખવતા હતા, પરંતુ આ છોકરાને તો દિવસરાત એ જ દાવની પ્રેક્ટીસ કરવી પડતી હતી. પણ એ તો ગુરુ જેમ કહેતો તેમ ખંત થી પ્રેક્ટીસ કરતો હતો.

એવામાં એ પ્રદેશની સૌથી મોટી જુડો સ્પર્ધાનું આયોજન થયું. બધા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લેવાનું નક્કી કર્યું. ગુરુએ આ છોકરાને બોલાવી સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જણાવ્યું. પેલા છોકરાને નવી લાગી કારણ કે એનો એક હાથ તો કપાયેલો હતો અને દુરુએ એણેતો હજુ એકજ ચલ બરાબર શીખવી હતી. એને થોડી આનાકાની કરી , પરંતુ ગુરુ નો કડક આદેશ છતાં એણે ભાગ લેવાની હા પાડી.

જુડોની સ્પર્ધા શરુ થઇ. પેલો છોકરો ફાઈનલ સુધી પહોચી ગયો . ફાઈનલમાં એનો
પ્રતિસ્પર્ધી મોટો – ઉચ્ચો અને હટ્ટો – કટ્ટો યુવાન હતો. જોવાવાળા બધાને થયું હતું કે આવડા રાક્ષસી શરીર ધરાવતા હરીફની સામે એક હાથવાળો છોકરો તરત જ હારી જશે , પરંતુ દરેક ના આશ્ચર્ય વચે સ્પર્ધા શરુ થવાની બે મિનીટમાં જ એક હાથ વાળો એ છોકરી જીતી ગયો ! જોનારા દરેક ને નવાઈ લાગે એ તો બરાબર પરંતુ એ એક હાથવાળા છોકરાને ખુદ ને ઓઅન પણ નવાઈ લાગી!

ઘરે પાછા ફરતી વખતે એણે પોતાન સેન્સુઈને પૂછીજ લીધું કે , ‘ગુરુજી ! હું ફક્ત એકજ દાવ બરાબર જાણતો હતો છતાં કઈ રીતે જીતી ગયો ?’

ગુરુ ધીમેથી હસીને બોલ્યા, ‘દીકરા ! તે આ એવા દાવ પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરેલું છે જે જુડોમાં સૌથી અધરો દાવ ગણાય છે અને એમાંથી બચવાનો એક માત્ર ઉપાય તારો ડાબો હાથ પકડવાનો છે ! એટલે કે તારો પ્રતિસ્પર્ધી જો તારો ડાબો હાથ પકડે તો જ એ આ ચલ માંથી છટકી શકે ! જે એના માટે શક્ય જ ન હતું ! એટલે તારી જીત નક્કી જ હતી !’

પેલો છોકરો આશ્ચર્ય અને અહીભાવથી ગુરુ સામે જોઈ રહ્યો. ગુરુએ એની સૌથી મોટી ખામીને જ એની સૌથી મોટી ખૂબી બનાવી દીધી હતી !

સૌજન્ય
ડો . આઈ. કે. વીજળીવાળા

Comments

comments


5,575 views

One thought on “ગુરુનું મહત્વ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = 3