ગમે તો શેર કરો બાકી લેર કરો

અમેરીકન :- અમારા કુતરા સાયકલ ચલાવે

ચાઇનીઝ :- અમારી બિલાડી બાઇક ચલાવે છે

જાપાનીઝ :- અમારે વાંદરા વિમાન ચલાવે છે

ભારતીય :- અમારા ગધેડા આખો દેશ ચલાવે છે…..!!

મોકલનાર વ્યક્તિ

Atul Padsala

Comments

comments


8,848 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − = 1