…. એનું નામ તો જિંદગી છે.

5159723_m

પાંદડું તાળી પવનને આપે છે,
ઝાડ પર જાણે રાસ લાગે છે.
સ્નેહ ઓછો નથી કોઈનો પણ,
એક જણ કેમ ખાસ લાગે છે.

***************

ટેલિફોન વાયરથી બંધાયેલો હતો
પણ માણસો ‘છુટ્ટા’ હતા,
અત્યારે મોબાઈલ સાવ છુટ્ટો છે
પણ માણસો ‘બંધાઈ’ ગયા છે…

***************
સમર્પણ હોય ત્યારે જ રીસામણું શોભે છે,
પરંતુ……
રીસામણું ય રાધા નું શોભે, કૈકેયી નું નહીં.

***************

જુઠ્ઠા જે હતા તેનો સ્વીકાર થઇ ગયો…..
આપણે સાચું બોલ્યા તો આપણો શિકાર થઇ ગયો…..

***************

સંબંધ એ નથી કે કોની પાસેથી કેટલું સુખ મેળવો છો..
સંબંધ તો એ છે કે કોના વિના કેટલી એકલતા અનુભવો છો..

એનું નામ તો જિંદગીછે …

મોકલનાર વ્યક્તિ

ભારતી પટેલ

Comments

comments


7,713 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + 6 =