એક માણસ અચાનક થવા જતા અકસ્માતથી કઇક આ રીતે બચે છે.

આ વિડીયોમાં એક હાઇવે માં ચાલતા બાઈક રાઈડર્સની સવારી બતાવવામાં આવી છે. જેમાં રસ્તામાં અચાનક એક કુતરો આવી પડે છે અને બાઈક રાઈડર્સનું અકસ્માત થતા તે કઈક આ રીતે પોતાનો જીવ બચાવે છે.

Comments

comments


11,279 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − 4 =