એક ઝલક જોતા જ બદલાય જશે તમારો ફોટા જોવાનો અંદાજ

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpse

ફોટોગ્રાફ્સ તો આમપણ આપણી યાદગીરી માટે જ હોય છે. કોઈપણ ફોટોગ્રાફી માટે ત્રણ વાતો મહત્વની છે- સ્થળ, યોગ્ય સમય અને પ્રોપર એંગલ. આમ તો દરેક ફોટોગ્રાફર આ ત્રણેય બાબતોને ધ્યાનમાં રાખતો જ હોય છે પણ છતાં કોઈક વખત એવી ક્લિક થઈ જાય છે જેના લીધે ફોટો યાદગાર બની જાય છે. અમે પર્ફેક્ટ ટાઈમિંગના એવા જ કેટલાંક ફોટો અહીં બતાવી રહ્યાં છીએ જે હાલ સોશિયલ સાઈટ્સ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. દુનિયાભરમાંથી પસંદ કરાયેલા આ ફોટોઝમાં સૌથી અગત્યની વાત સબ્જેક્ટ અને એ સમયે લેવાયેલી ક્લિક છે. આ ટાઈમિંગની કમાલને લીધે જ ફોટોમાં એવું દેખાય છે જેવું હકિકતમાં છે જ નહીં. તેમછતાં બધુ ખુબ જ સરસ દેખાય છે. આવા જ ફોટોની સિક્વન્સ જોઈને તમે આખો દિવસ ખુશ રહી શકશો.

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpseChanged the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpse

Changed the meaning of all photos in a click, see a glimpse

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


9,676 views

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + 1 =