આ વાતો કડવી જરૂર છે પણ સાચી અને દમદાર છે.

mhYdcFo

તમે ઈચ્છો છો કે તમારી સરમુખત્યારશાહી

ચાલે અને કોઈ તમારો વિરોધ ન કરે

તો તમે ભારતના ન્યાયાધીશ બની જાઓ.

.

.

તમે ઈચ્છો છો કે તમે એકથી ચડિયાતુ એક ખોટું

બોલો અદાલતમાં,

પરંતુ, કોઈ તમારો વિરોધ ન કરે,

તો તમે વકીલ બની જાઓ.

.

.

કોઈ મહિલા ઈચ્છે કે તે દેહ વ્યાપાર

કરે પરંતુ કોઈ લોકો તેને વેશ્યા ન કહે

તો બોલીવુડમાં હિરોઈન બની જાઓ.

.

.

તમે ઈચ્છો છો કે તમે ખુબ લુટ-માર

કરો પરંતુ કોઈ તમને ડાકુ ન કહે,

તો તમે ભારતમાં રાજનેતા બની જાઓ.

.

.

તમે ઈચ્છો છો કે તમે દુનિયાનું બધું સુખ

માંસ, મદિરા, સ્ત્રી ઈત્યાદિકનો આનંદ લો,

પરંતુ કોઈ તમને ભોગી ન કહે

તો કોઇપણ ધર્મના ધર્મગુરુ બની જાઓ.

.

.

તમે ઈચ્છો છો કે તમે કોઈને પણ બદનામ

કરો પરંતુ કોઈ તમારી ઉપર કેસ ન કરે

તો મીડિયામાં રિપોર્ટર બની જાઓ.

.

.

વિશ્વાસ રાખો કોઈ તમારો વાળ પણ

વાંકો ન કરે, ભારતમાં હર ‘ગંદા’ કામ માટે

એક વૈધાનિક પદ ઉપલબ્ધ છે,

.
.

તેથી મારું ભારત મહાન છે!!!

.

વાતો કડવી જરૂર છે પણ

સાચી અને દમદાર છે.

Comments

comments


11,650 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 7 = 42