આ રીતે માતા-પિતાનું સમ્માન કરવાથી થશે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય…!!

maxresdefault

*  તેમની ઉપસ્થિતિમાં પોતાના ફોનને દુર રાખવો.

*  તેમના ઓપીનીયન ને સ્વીકારવો.

*  જેટલું બની શકે તેટલા તેમણે ખુશ રાખવાનો નિરંતર પ્રયાસ કરતા રહેવું જોઈએ.

*  જયારે તેમની સાથે બોલો ત્યારે વિચારીને આડેધડ ન બોલવું.

*  જો માતા-પિતા એકને એક વાત કેટલી વાર કહે તો પણ પહેલી વાર કીધું હોય તેવી રીતે જ સાંભળવી.

*  અતીત ની વાતો વારંવાર ન યાદ કરાવવી.

*  એમના વિચારોને નાના ન બતાવવા કે તેમની સાથે બદતમીઝી થી વાત કરીને આલોચના ન કરવી.

*  એમના પહેલા ન ખાવું.

*  તેમની ઉપસ્થિતિ માં તમે થાકેલા હોવ એવો દેખાવ ન કરવો. જેથી તેઓ પરેશાન થાય.

*  તેમની વાતો સાચી હોય છે જે આપણને કડવી લાગતી હોય છે. છતા તેને સાંભળવી અને તેનું ચોક્કસ પાલન કરવું.

*  તેમણે આપેલી શિખામણો ને ઘ્યાનમાં રાખીને બહાર નીકળો ત્યારે વર્તન કરવું. જેથી કોઈ તેમણે આપેલ સંસ્કાર પર વાતો ન કરી શકે.

*  તમારા પેરેન્ટસ ની રિસ્પેક્ટ કરો અને તેમણે આપેલ સલાહની પણ.

Comments

comments


8,768 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + 4 =