આ છે સૌથી Funny સાઇનબોર્ડ, It Happens Only In India !

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

ભારતમાં તમને ઠેક-ઠેકાણે નાના-મોટા સાઇનબોર્ડ જોવા મળશે. જેમાંથી ઘણા વિચિત્ર તો ઘણા પેટ પકડની હસાવનારા હોય છે. ઘણા સાઇનબોર્ડમાં સ્પેલીંગની ભૂલો એટલી ભયાનક હોય છે કે તે શબ્દના અર્થનો અનર્થ પણ કરી નાખે છે. જોકે આ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી શેર થતી રહે છે. આ ઉપરાંત વોટ્સએપ પર પણ આ પ્રકારની તસવીરો મોટા પ્રમાણમાં ફરતી જોવા મળે છે.

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

Funny name signs in this, It Happens Only In India!

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


4,320 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − = 3