કદાચ આવા મોટા-મોટા ગપ્પાઓ ને કારણે આપણને સાઉથના ફિલ્મો જોવા ગમે છે!!

maxresdefault

તડક્તા ભડકતા એક્શન સીનને કારણે આપણને દક્ષીણ ભારતના ફિલ્મો જોવા ગમે છે. સાઉથના ફિલ્મો જેટલા સારા હોય છે તેટલા જ તેઓ લોકોને ઉલ્લુ પણ બનાવે છે.

અહી નીચેના વિડીયોમાં તેમનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. કદાચ આવી ફની એક્શનને કારણે જ ટોલીવુડની ફિલ્મો હિટ જતી હશે.

https://www.youtube.com/watch?v=-hvhwgHNeP8

Comments

comments


6,779 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 9 = 12