અમુક આવશ્યક ટોટકાઓ, જે બગડેલ કામ સિદ્ધ કરશે!

benefits of aarti

આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની દુનિયા છે. જેથી ઘણા લોકો ટોટકા નામની વસ્તુમાં માનતા જ નથી. જો આમાં વિશ્વાસ રાખીને માનવામાં આવે તો આ બગડેલા કામો સિદ્ધ કરી નાખે છે.

*  જો તમે કોઈ કામ માટે સખત પ્રયાસો કરી રહ્યા હોવ અને તે સફળ ન થતું હોય તો એક ઉપાય છે. આના માટે સુતરનું એક લાલ કપડુ લેવું અને તેની ઉપર રેશવાળું નારિયેળ (છાલા ઉતારેલ અને ચોટી રાખેલ) લપેટવું.

ત્યારબાદ વહેતા જળમાં આ નારિયેળ નાખવું. જયારે તમે આ નારિયેળ પાણીના વહેતા પ્રવાહમાં નાખો ત્યારે સાત વખત તમારી કામના મનમાં ચોક્કસ બોલવી. આમ કરવાથી તમારું બગડેલ કામ સિદ્ધ થશે.

*  દરેક માસના પ્રથમ સોમવારે સવારે પોતાના ઇષ્ટદેવનું નામ લઇ થોડી પીળા રંગની સરસોને પોતાના માથા ઉપર સાત વાર ફેરવીને ફેંકી દેવી. આમ કરવાથી રોગ તમારી પાસે નહિ રહે અને થયો હોય તો મટી જશે.

*  જો તમારી કન્યાના લગ્નમાં મોડું થયું હોય અને વર ન મળતો હોય તો કોઇપણ ગુરુવારના દિવસે સવારે વહેલા ઉઠીને લાડુ બનાવવા. આ લાડુની ગણતરી ૧૦૯ હોવી જોઈએ. પછી પીળા રંગના વાટકામાં મૂકી તેની ઉપર પીળા રંગનું કપડું ઢાંકવું.

આ લાડુને પોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર કોઈને દક્ષિણા કરવી અને શિવ મંદિરમાં જઈ વિવાહ હેતુ પ્રાર્થના કરી ઘરે આવવું.

Comments

comments


7,643 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 × 2 =