બસ, આટલું જ તને કહેવું છે…..

બસ, આટલું જ તને કહેવું છે…..
7,808 views

તુ મને પ્રેમ કરી ને છોડી શકીશ, તો પણ હું તને જ પ્રેમ કરીશ, તુ મારી જોડે બોલ્યા વગર રહી શકીશ, તો હું તારી બોલવાની રાહ જોઇશ, તુ મને જોયા વગર રહી શકીશ, હુ તો તને જ જોવા માટે તરસીશ, તને મારી જરુર કાયમ નહી રહે, પણ મને તારી કમી કાયમ રહેશે, તારુ જીવન સફળ […]

Read More

એક મહિલાએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો…

એક મહિલાએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો…
13,920 views

एक महिला ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। एक नर्स बाहर आई और बोली : माँ बच्चा दोनों ठीक है ! दूसरी नर्स बच्चा ले कर आई और बच्चे के पिता को दिया। बच्चे के बाप ने अपनी बहन को दिया। बहन ने अपने पति को दिया। उसने नानी को दिया। नानी ने नाना […]

Read More

એક હકીકત…

એક હકીકત…
7,731 views

एक हकीकत :=== सभी माता-पिता, बहन-बेटियो और बहुओ के लिये है यह शिक्षाप्रद कथन…..! एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों के वाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए, तो देखा कि होने वाली समधिन खाना बना रही थीं। सभी बच्चे और होने वाली बहु टी वी […]

Read More

Page 4 of 41234