પરફેક્ટ ઘંઘાના પરફેક્ટ સુત્રો… !!

પરફેક્ટ ઘંઘાના પરફેક્ટ સુત્રો… !!
8,476 views

*  વહેલા ઉઠીને કામના સ્થળે પહોચી જાવ, મોડા ઉઠવું એ ઘંઘાની પડતીની નિશાની છે. *  પોતાનો ઘંઘો છોડીને બીજાને સમય આપવો નહિ. સમય સાથે ચાલો અને સમયની બરબાદી કરો નહિ. *  ઘંઘાના કામ માં દરેક જગ્યાએ સમયસર પહોચી જાવ. ઘંઘામાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી નો પૂરે પૂરો ઉપયોગ કરો. *  બીઝનેસ શરુ કરવો સરળ છે પણ, તેણે […]

Read More

સુખી જીવન જીવવા માટેના થોડા સુત્રો

સુખી જીવન જીવવા માટેના થોડા સુત્રો
13,070 views

અહી દર્શાવેલ સુત્રોનું પાલન કરવાથી પણ આપણે લાઈફને સારી રીતે જીવી અને એન્જોય કરી શકીએ છીએ. તો વાંચો…. 1] કામ કરવામાં આનંદ આવે એટલા પ્રમાણમાં સ્વાસ્થ્ય. 2] જરૂરિયાતો સંતોષી શકાય એટલું ધન. 3] મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી, તેને માત કરવા માટેનું બળ. 4] પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવા જેટલી મનની મોટાઈ. 5] પરિશ્રમ કરવાની અને સિદ્ધિ ન […]

Read More