આ વ્યક્તિ પહેરે છે સૌથી મોંધા બૂટ, જેની કિંમત થી તમે ઘણી BMW ખરીદી શકો!

આ વ્યક્તિ પહેરે છે સૌથી મોંધા બૂટ, જેની કિંમત થી તમે ઘણી BMW ખરીદી શકો!
9,269 views

દુનિયામાં અલગ અલગ પ્રકારના લોકો રહે છે. જેમાંથી કોઈ અમીર પોતાની વસ્તુને ‘શો ઓફ’ કરે છે તો કોઈ શો ઓફ કરવામાં માનતા નથી. ટાઈટલ વાંચીને જ તમને એમ થતું હશે કે આવા મોંધામાં મોંધા શોખ તો અમીર લોકો જ ઘરાવે. ઘણા બધા લોકોને મોંધી વસ્તુઓ ખરીદવાનો શોખ હોય છે અને તેઓ ખરીદતા પણ હોય છે. […]

Read More

Unbelievable: આ સેલીબ્રીટી પહેરે છે બે કરોડના સેન્ડલ!

Unbelievable: આ સેલીબ્રીટી પહેરે છે બે કરોડના સેન્ડલ!
7,717 views

કહેવાય છે ને કે ‘ઉંચે લોગ ઉંચી પસંદ’. અમુક અમીર લોકો ‘શોઓફ’ કરવામાં વિશ્વાસ રાખે છે તો અમુક નહિ. આમ પણ દિવસમાં કરોડો કમાતા હોય તે વ્યક્તિના ખર્ચાઓ પણ કરોડોમાં જ હોય. તેઓ ઉંચી લાઈફસ્ટાઈલ જીવવામાં વિશ્વાસ રાખે છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ હોલીવુડ પોપ સિંગર ‘બેયોન્સે’ ની. આજકાલની આધુનિક દુનિયામાં માણસો કરતા તો […]

Read More