ફટાફટ બનાવો ખાટા મીઠ્ઠા લીંબુનું અથાણું

ફટાફટ બનાવો ખાટા મીઠ્ઠા લીંબુનું અથાણું

સામગ્રી ૨ કપ પાણી, ૩ મીડીયમ સાઈઝના લીંબુ, ૧ ચપટી હળદર, ૧૧/૨ મીઠું, ૧ ચપટી હિંગ, ૧ ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું. રીત કુકરમાં પાણી અને લીંબુ નાખીને પાંચ વ્હીસલ વગાડવી. …
તાજું બનાવીને ખાઓ ગાજરનું અથાણું

તાજું બનાવીને ખાઓ ગાજરનું અથાણું

સામગ્રી * ૧ કપ ગાજરની સ્લાઈસ * ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન નીગેલા સીડ્સ, * ૨ ટેબલ સ્પૂન મેથીના કુરિયા, * ૨ ટેબલ સ્પૂન રાઈના કુરિયા, * ૧/૪ ટેબલ સ્પૂન હિંગ, * ૧ ટેબલ સ્પૂન લાલ …