માનવીને ભગવાનના જ્ઞાન કરતા ધ્યાનની ઘણી વધારે જરૂર છે!

માનવીને ભગવાનના જ્ઞાન કરતા ધ્યાનની ઘણી વધારે જરૂર છે!

મંત્ર (૩૨) ૐ શ્રી ધ્યાનનિષ્ઠાય નમઃ શતાનંદ સ્વામી કહે છે – હે પ્રભુ ! તમે સદાય તમારા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરો છો. ધ્યાન કોનું કરવું ? જે પરબ્રહ્મ પરમ તત્ત્વ છે …
સામાન્ય જ્ઞાન માટે જરૂરી એવા સવાલોના જવાબો….

સામાન્ય જ્ઞાન માટે જરૂરી એવા સવાલોના જવાબો….

*  મલેશિયા નું પ્રાચીન નામ શું છે? મલાયા *  2025 ઇ.સ માં વિશ્વની અનુમાનિત જનસંખ્યા શું હશે? 8.0 અરબ *  ન્યુઝીલેન્ડ ના નિવાસીઓ ને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? કિવીઝ * …
જનરલ નોલેજ માટે જરૂરી અગત્યના સવાલો

જનરલ નોલેજ માટે જરૂરી અગત્યના સવાલો

* ટેલિવિઝનની શોધ કોણે કરી? :-  જે. એલ. બેયર્ડ * રડારની શોધ કોણે કરી? :- ટેલર અને યંગ * ગુરુત્વાકર્ષણની શોધ કોણે કરી? :- ન્યૂટન * લીંબુ અને નારંગીમાં કયું એસિડ હોય …