આજે છે વેલેન્ટાઇન વિક નો ૭મો ‘Kiss day’….

આજે છે વેલેન્ટાઇન વિક નો ૭મો ‘Kiss day’….
6,871 views

‘કિસ ડે’ એ રોમેન્ટિક વેલેન્ટાઇન વિક નો ૭મો દિવસ છે. જોકે, સૌથી સારી વાત તો એ છે કે તમે આના વિષે બધું જાણો જ છો. છતાં પણ તમને થોડું જણાવી દઈએ. આને ૧૩ ફેબ્રુઆરી ના દિવસે મનાવવામાં આવે છે. ‘કિસ ડે’ પણ વેલેન્ટાઇન વિક નો ખુબજ ખાસ દિવસ છે, જેની કપલ્સ ખુબ લાંબા સમયથી રાહ […]

Read More

કિસ કરવાથી થતા ફાયદાઓ વિષે જણો

કિસ કરવાથી થતા ફાયદાઓ વિષે જણો
20,425 views

કિસ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવી એ તો બધાજ જાણે છે. તમારા પાર્ટનર સમક્ષ પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો સૌથી પેહલો અને સરળ ઉપાય તે કિસ. પણ આટલી જાણકારી પુરતી છે કિસ વિષે? જવાબ છે ના. કિસ એક એવી વસ્તુ છે જે માત્ર બંને પાર્ટનરસ વચ્ચે ના ગાઠ પ્રેમ જ નથી દર્શાવતો, એની સાથે સાથે તે […]

Read More

તમે પણ બની શકો છો સારા કિસર – જાણવા જેવું

તમે પણ બની શકો છો સારા કિસર – જાણવા જેવું
11,037 views

પાર્ટનર ને કીસ્સ કરવી એ જેટલું રોમેન્ટિક છે તેટલું જ ખાસ પણ છે. પ્રેમી યુગલો નજીક આવતા તેમનું પેહલું પગલું કિસ હોય છે. કિસ જ પ્રેમ ની અને પ્રેમી ની પેહલી ઓળખ હોય છે. પણ અહી વાત કિસ કરતી વખતે થતી નાની મોટી ભૂલોની છે. અપને કિસ કરતી વખતે એવી ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ કે […]

Read More