‘ગોલ્ડ’ લવર્સ સોના માટે કઈ પણ પાગલપંતી કરી શકે છે, આ છે તેના નમૂનાઓ!

‘ગોલ્ડ’ લવર્સ સોના માટે કઈ પણ પાગલપંતી કરી શકે છે, આ છે તેના નમૂનાઓ!

અમુક લોકો ‘સોના’ માટે એટલા બધા પાગલ હોય છે કે આપણે તેને સમજી જ ન શકીએ. સોનાથી યુક્ત વસ્તુઓ બનાવવા માટે લોકોના મગજમાં એવા એવા આઈડિયાઓ આવે છે જેણે આપણે …
Royal life: યુગાન્ડાના રાજા પહેરે છે તમામ સોનાની વસ્તુઓ, જુઓ વિડીયો

Royal life: યુગાન્ડાના રાજા પહેરે છે તમામ સોનાની વસ્તુઓ, જુઓ વિડીયો

યુગાંડા જે પૂર્વ આફ્રિકામાં સ્થિત છે. અહીના વિડીયોમાં યુગાંડાના રીચ રાજા બતાવવામાં આવ્યા છે. આ કીંગ અમદાવાદના એરપોર્ટમાં જોવા મળ્યા હતા. પણ તેમના અંગે …